Stadig mer glade i båtlivet

Nordmenn elsker livet på sjøen. Ettersom store deler av landet vårt grenser mot hav, er det vel kanskje ikke så rart? 

Norge er et langt land, med en veldig lang kystlinje. Dette betyr at vi har benyttet oss av havet som både kilde til inntekt og underholdning. Vi har benyttet det til å stifte bekjentskap til nye kulturer og flere av de første oppdagelsesreisende valgte naturligvis sjøveien.

Fiskerinæringen

Man kan ikke unngå å nevne at vi faktisk har to hovedgrunner til å tilbringe tid i båt; enten jobber man på en, eller så nyter man fritiden på en. Kystvakten sørger for at vår kystlinje er trygg, på tross av uforutsigbart og til tider ekstremt vær. Fiskerene våre jobber hardt for å fø oss, og skaffe nok fisk til å eksportere til utlandet.

I begynnelsen av mars hadde norske fiskere tatt inn 400 millioner kroner mer enn samme periode i fjor. Det hele skyldes at det har vært mye godt vær så båtene har vært mer aktive enn i fjor, samtidig som alle fartøygrupper har deltatt og de fornuftige reguleringene de foregående årene har sørget for at det er mye mer fisk nå.

Sommeren er best

Det er ingen tvil om at nordmenn trives godt på sjøen når det er sommer, spesielt de som benytter seg av båten på fritiden. Rundt 100 000 benytter seg av påsken til å sette båten på vannet ifølge Båtlivsundersøkelsen 2012.

Samme undersøkelsen sier også at 1.8 millioner nordmenn er på sjøen i løpet av sommeren. Dette er fordelt på 752 000 fritidsbåter som er registrert her i landet. Totalt bruker båtfolket så mye som 15 millioner dager på sjøen, hvilket vil si at hver båt ble brukt i minst 34 dager i 2011. Hver husholdning som hadde båt, brukte 14 000 KR på utgifter i forbindelse med båt og båtliv.

Før båtene settes ut er det viktig å pusse dem og gjøre dem klar for sesongen. Da er det også viktig at båteierne tenker på miljøe og sørger for at farlig avfall, kjemikalier og annet avfall håndteres ansvarlig. Samtlige av de 240 båtforeningene rundt om i landet har egne avfalls eller miljøstasjoner hvor avfallet kan leveres. Dette gjør at båteierene er med å bekjempe forurensing som kommer fra bunnstoff.

Sikkerhet er viktig

Det skjer ulykker, også på havet. Da gjerne i forbindelse med alkohol.  Over halvparten av de som er ansvarlige for båter har ingen formell maritim kompetanse, og av disse var det bare 1 av 10 som ville ta båtførerbeviset i 2012. Det er også tydelig at de som skaffer seg båt har det lenge, ettersom 62.7% av alle de som oftest fører båten har over 20 års erfaring som båtfører og ov av de husholdninger som er båteiere, har halvparten eid båt i 20 år eller mer.

Et annet problem er mangel på redningsvester i båtene. 9 av 10 bekrefter at det finnes utstyr til alle i båten ombord men bare 52% sies at det benyttes av alle ombord.